Scouting Koog-Zaandijk vind het belangrijk dat een lid met een veilig gevoel op de opkomst aanwezig is. Scouting Koog-Zaandijk heeft één Vertrouwenspersoon aangesteld om dit te waarborgen.
Deze persoon is het aanspreekpunt voor elk lid dat te maken heeft gehad met ongewenst gedrag, of een probleem heeft wat door een bepaalde reden niet opgelost kan worden met het leiding team, of een probleem waarmee je door een bepaalde reden niet naar het leiding team toe kan.

Bij ongewenst gedrag kan er worden gedacht aan:

- Pesten
- Discriminatie
- Agressie of Geweld
- (Seksuele) Intimidatie

Het belangrijke van dit gedrag is dat het door iemand als ongewenst word ERVAREN, ongeacht wat de bedoeling van de ander waren. 


Scouting Koog-Zaandijk vind het belangrijk dat als er iets speelt dat een lid of ouders in vertrouwen hier over kunnen praten en een oplossing gezocht kan worden. 

Onze vertrouwenspersoon is onder het volgende Email bereikbaar :  vertrouwenspersoon@scoutingkoogzaandijk.nl